Webbprogrammeringsspråk

En liten översikt över några vanligt förekommande programmeringsspråk som används på Internet.programming-css

HTML

HTML står för HyperText Markup Language och är det märkspråk som är kärnan för en webbsida. HTML används för att beskriva webbsidans struktur med rubriker, brödtext, bilder med mera.

CSS

Cascading Style Sheet kompletterar HTML på så vis att man definierar presentationen av märktexten, alltså hur HTML-koden kommer att visas i webbläsaren, allt från fontstorlek och färg till placering av HTML-element och utformning av menyer med mera.

PHP

PHP är en rekursiv akronym för PHP: Hypertext Preprocessor. PHP är ett skriptspråk som används på serversidan för att driva en sajt med dynamiskt innehåll. Klienten, det vill säga sajtens besökare ser aldrig PHP-koden utan den kompletta HTML-sidan genereras på webbservern och levereras till klienten.

SQL

Structured Query Language, uttalas ibland som det engelska ordet “Sequel”, är ett programspråk som används för att hantera och modifiera data i en relationsdatabas. Många programvaror för databashantering bygger på SQL, till exempel MySQL och Mimer SQL.

Javascript

Javascript är ett skriptspråk som ofta bäddas in i HTML-dokument och då arbetar man mot ett gränssnitt som kallas DOM, eller Document Object Model. Varje objekt på webbsidan går att komma åt och modifiera via DOM, men oftast används Javascript för att kontrollera innehållet i ett formulär innan det skickas till webbservern.Populära jQuery nämns ofta felaktigt bland programmeringsspråk, men är i själva verket ett Javascriptbibliotek som byggts för att underlätta DOM- HTML- och CSS-modifikationer som annars krävt mycket kod i “ren” Javascript, exempelvis animationer.