Informationssäkerhet och hur man ska hantera personuppgifter

Dagarna då vi kunde spara all information i pappersformat eller på egna mappar på datorn är förbi. Den tekniska utvecklingen sker i rasande fart och det blir allt viktigare att skydda information och personuppgifter från intrång. Se till att företagsuppgifterna är skyddade från cyberattacker med hjälp av www.asurgent.se.

Personuppgifter

All information som går att koppla till en person kan vi benämna som personuppgifter. Det gäller också bilder och ljudupptagning trots att ingen nämner namn i filerna. Går det att koppla filer eller uppgifter till en person räknas det som personuppgift. Det finns också krypterade uppgifter till exempel elektroniska identiteter som vilken IP-adress du använder.

Hantering av personuppgifter

Ser vi på hela världen är det EU som har de absolut strängaste reglerna då det kommer till dataskydd av personuppgifter. Sedan 25 maj 2018 heter dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och den lagen gäller i hela EU. Tidigare hette lagen PUL, personuppgiftslagen och innehöll några av de punkterna som finns med i den nya lagen.

Då vi pratar om hantering eller behandling av personuppgifter gäller det både det som vi utför per automatik och manuellt. Företag måste dessutom se till att privatpersoner får tillgång till sina uppgifter om de begär dem.