HTML 5

HTML är ett märkspråk som används för att för att skapa webbsidor på nätet. HTML bestämmer hur en sidan ser ut, vilket typsnitt som ska användas, vars en bild ska placeras in samt hur texten ska vara formatterad. Kort sagt kan man göra väldigt mycket med HTML, men vad är då HTML5 och vad används det till?kodHTML 5 är är en ny standard för HTML och innehåller en massa nya element och andra uppgraderingar. Ett exempel är att tidigare versioner av HTML enbart stöder text och bild medan HTML 5 stöder video, ljud, grafik och webbapplikationer, såväl som text och bild.I HTML 5 behöver man inte längre förlita sig på flash då man istället kan skapa webbapplikationer med  det nya html elementet <canvas>. Även om det inte matchar prestanda och kvalité än så kommer det att bli bättre och bättre med tiden. Om inte annat kan det vara skönt att inte behöva använda något flash-plugin.HTML 5 fungerar dock inte i alla olika webbläsare än och man har kommit olika långt i implimenteringen av dem. Internet Explorer är som vanligt den webbläsare som lägger längst efter men man tror att detta kan ändras med Internet Explorer 9. Några av de webbläsare med mest HTML 5 funktionallitet är Safari, Firefox och Google Chrome.