Att välja design till hemsidan

Designen på hemsidan är minst lika viktig som texten och är en viktig del i det första intrycket som besökaren får. Det kan också vara det som avgör om man stannar kvar på sidan eller klickar bort den.web-button-home-pageDet är väsentligt att fundera över vilket budskap man vill förmedla till besökaren. Bilder, färg och text kan både förstärka eller försvaga budskapet. Bilder gör i allmänhet en sida mer attraktiv och ger besökaren en visuell bild att knyta an texten till. Hur man sedan ska förmedla budskapet och på vilket sätt är viktigt. För att inte drunkna i mängden gäller det också att sticka ut.

Olika segment – olika typer av design

Hotellsegment

Hotell har för det mesta hemsidor med rikligt med bilder som både visar staden där hotellet ligger och interiörbilder från hotellet och rummen. Man vill förmedla en känsla till besökaren och få hen att välja hotellet. Bilderna har en stor betydelse i sammanhanget, men även texten. Det ska vara lätt att söka och boka rum. Ett exempel på sådan hemsida är elite.se. Elite driver kvalitetshotell från norr till söder och visar upp ett av sina högkvalitativa Stockholmshotell på framsidan. Direkt när besökaren kommer in på hemsidan hittar han även bokningen. Det finns en tydlighet och enkelhet i designen.

Sportsegment

Går man in på DN för att läsa om sport hittar man en annan design. Mindre bilder men mer text och här vill man att läsaren med hjälp av korta ingresser ska hitta till de artiklar som är intressanta. Det finns också en hel del länkar till tv-klipp, som ofta uppdateras för det gäller att förmedla det senaste. Det är inte samma tydlighet i designen, men man räknar med att den som klickat in på hemsidan stannar en stund.

Modesegment

Inom mode, som på tidningen Chics hemsida finns ett helt annat upplägg. Där tar rörliga och stillbilder upp en stor del av hemsidan och texten hamnar i skymundan. Designen upplevs som trendig, modern och ung, precis på samma nyskapande sätt som mode är. Det är säkerligen ett medvetet val, då man vänder sig till en ung målgrupp.