Konsten att skapa nätverk

I dagens digitala värld så är det en mer nödvändighet att ha ett bra nätverk på arbetsplatsen. Vikten i att ha ett bra nätverk är inte alltid lätt att utveckla och skapa ett nätverk. Det är många saker som ska kopplas ihop och det kan enkelt bli för mycket. Ska du sätta upp ett nätverk så finns det många saker att tänka på, allt ifrån hur kablar ska läggas och vilka enheter som ska ha tillgång till vad.2770126-abstract-computer-network-with-laptops-and-archive-or-databaseDatarättigheter.När det kommer till datarättigheter så är det inte alltid så enkelt med att veta hur man ska lägga upp det hela. Det finns nämligen lite olika metoder man kan göra. Ett första man kan göra är att skapa fler interna nätverk där endast en avdelning eller liknande har tillgång till. Nackdelen med detta är att det kommer att behövas en hel del mjukvaruöversikt samt mer organiserad loggning om vilka enheter som ska går vart.Trådlöst eller kabel.Denna klassiska fråga kommer troligast alltid vara en del av vardagen för den som sätta upp ett nätverk. Det finns både fördelar och nackdelar hos båda alternativen. Det ena är det mer uppenbara än det andra och den nackdelen är hos kabel. Den uppenbara nackdelen är att med kabel så är man begränsad på hur lång kabeln är men även att den kan till och med vara i vägen. Fördelen hos kabel är att den är till 99% stabil och kommer att kunna ge dig hastigheten som förväntas. Använder du trådlöst så får du fördelen att du kan förflytta dig och slipper kablar men nackdelen är att stabiliteten är enorm sämre. Så frågan blir i slutändan om man anser att det är mer praktiskt att ha ett stabilt internet eller att man kan förflytta sig i kontoret?